VERPACHTING BIJ INSCHRIJVING

De diaconie van de Protestantse Gemeente te Willemstad biedt bij inschrijving aan voor de duur van 6 jaar in geliberaliseerde pacht aan (op basis van art. 7:397, lid 1, van het BW):

Bouwland kadastraal bekend:

gemeente Willemstad, sectie I, nummer 39 gelegen aan de Noordlangeweg te Willemstad. Oppervlakte van 7.88.00ha

De gunning wordt voorbehouden aan het college van diakenen.

Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijgbaar bij Lingeman/Ritsema Rentmeesters en Makelaars B.V, Postbus 132, 3890 AC te Zeewolde, telefoon 06-53699982, of lingeman@lrrm.nl.

De inschrijving sluit op maandag 13 december 2021 om 17.00 uur. Opening van de enveloppen vindt plaats op dinsdag 14 december 2021.

Inschrijvers dienen hun agrarische bedrijf gevestigd te hebben in Willemstad, Fijnaart of Heijningen.