(Erf)pacht

Erfpacht wordt binnen Nederland met name in Flevoland toegepast. Ons kantoor beschikt over uitgebreide kennis aangaande alle aspecten van erfpacht.

Daarnaast vormen kennis van de Pachtregels in het Burgerlijk Wetboek en het Pachtnormenbesluit 2007 een belangrijke basis voor onze advisering.

Uiteraard volgen wij ontwikkelingen aangaande de wijziging van wet- en regelgeving en de jurisprudentie op de voet zodat altijd een volledig en deskundig advies kan worden gegeven.

Kennis en inzicht

Zonder deze kennis en inzichten in pacht en erfpacht is het beheer van agrarische bezittingen nagenoeg onmogelijk.

Erfpacht en pacht zijn alternatieve financieringsbronnen voor aankoop van grond die kunnen bijdragen aan continuïteit in de agrarische bedrijfsvoering.