ten behoeve van een mogelijke toekomstige ontwikkeling voor een niet agrarische bestemming.