Onteigening

Het proces van onteigening is veelal emotioneel beladen. Om de vele onderhandelingen die met dit proces gepaard gaan tot een goed einde te brengen, is ervaring en deskundigheid vereist.

Ons kantoor heeft deze ervaring. Zowel op het gebied van de partij die verwerft op basis van onteigening als ook degene die onteigend wordt. Zakelijkheid is daarbij ons uitgangspunt.

De geboden begeleiding bestaat onder meer uit het adviseren bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen en bij infrastructurele projecten.

Kennis

Wanneer blijkt dat een gerechtelijke procedure niet vermeden kan worden, staan onze praktische achtergrond en kennis tot uw beschikking. Dit vormt altijd een welkome aanvulling op de juridische kennis van degene die u juridische bijstand verleend zodat dit schaakspel beter tot een voor u bevredigend resultaat kan worden gebracht.