Onze diensten

Beheer

Het beheer van agrarische bezittingen is een veelomvattende taak waarbij er een “balans” moet worden gevonden tussen het heden en de toekomst.

Bemiddeling

Bemiddeling bij aan- en verkoop van agrarische gronden en bedrijfsgebouwen betekent voor ons dat onze cliënten van het begin tot het einde worden begeleid.

Taxatie

Een taxatie is meer dan alleen eenvoudig rekenwerk. Een groot aantal factoren speelt daarbij in meer of mindere mate een rol, waaronder het doel ervan.

Verwerving

In opdracht van overheden worden verwervingswerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de ontwikkeling van ondermeer woningbouw, bedrijventerreinen en infrastructuur.

(Erf)pacht

Erfpacht wordt binnen Nederland met name in Flevoland toegepast. Ons kantoor beschikt over uitgebreide kennis aangaande alle aspecten van erfpacht.

Onteigening

Het proces van onteigening is veelal emotioneel beladen. Om de vele onderhandelingen die met dit proces gepaard gaan tot een goed einde te brengen, is ervaring en deskundigheid vereist.