VERKOCHT – Akkerbouwbedrijf, Duikerweg 5 te Zeewolde


Schitterend, goed verkaveld akkerbouwbedrijf, oppervlakte in volle eigendom: 67.63.42 ha. Vraagprijs en brochure zijn op aanvraag beschikbaar.

Algemene informatie

Omgeving: Het object is gelegen in het buitengebied van de gemeente Zeewolde, midden in het open agrarisch gebied. De afstand tot het centrum van Zeewolde is circa 14 km. Het centrum van Almere Stad ligt op circa 20 km. Op de kruising Duikerweg/Vogelweg is een bushalte aanwezig.

Ontsluiting: Via een ruime oprit naar een van de insteekwegen van de Duikerweg.

Bestemming: Het bestemmingsplan Buitengebied 2016 van de gemeente Zeewolde is van toepassing.
Dit bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld door de raad van de gemeente
Zeewolde op 29 september 2016.
Het perceel heeft de bestemmingen/aanduidingen.
• Enkelbestemming ‘Agrarisch’;
• Dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie 5’;
• Functieaanduiding ‘Specifieke vorm van agrarisch – bedrijfskavel agrarisch bedrijf’.
Een klein deel van het perceel aan de zijde van de Vogelweg is aangeduid met de ’Gebiedsaanduiding geluidzone – industrie’ en valt onder de werking van het Inpassingsplan Windpark Zeewolde. De geluidszonering heeft te maken met de aanwezigheid van het onderstation dat overigens nog in aanbouw is.
Voor de inhoud van het bestemmingsplan en overige plannen van de provincie Flevoland en het Rijk in Zuidelijk Flevoland, zoals de plannen aangaande het saneren en opschalen van windturbines, wordt verwezen naar de publieksbalie van de gemeente Zeewolde en de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Erfdienstbaarheden/zakelijke rechten: Voor wat betreft de erfdienstbaarheden wordt verwezen naar de akten van levering
en de kadastrale eigendomsregistratie van de percelen. De akte van levering kan op verzoek ter beschikking worden gesteld.
Onderhoudstoestand De onderhoudstoestand van het erf en de opstallen is redelijk tot goed.

Bodemonderzoek: Verkoper heeft geen recent onderzoeksrapport betreffende de gesteldheid van de bodem en of het bodemwater. Koper heeft de gelegenheid voor de aankoop van het object de mogelijkheid om voor zijn/haar rekening onderzoek te laten uitvoeren.

Nutsvoorziening: Aangesloten op gas, water en elektra en niet aangesloten op het openbaar riool. Aan de aanleg van een glasvezelnetwerk in de omgeving wordt gewerkt. De aansluiting op het glasvezelnetwerk zal dus naar verwachting binnenkort kunnen plaatsvinden.

Erf en percelen:
Het totale erf heeft een oppervlakte van 1.10.00 ha. Rondom de woning ligt een mooie besloten tuin met zitmogelijkheden.
Verder een ruim erf rondom de gebouwen, voldoende beschut door erfbeplanting. Het erf heeft een ontsluiting naar een insteekweg van de Duikerweg.
Voor, naast en achter het erf ligt erfverharding bestaande uit voornamelijk betonplaten met een totale oppervlakte van circa 2.100m². Een deel van het erf is bestraat met betonklinkers. Het kavelpad heeft een lengte van circa
890m en een breedte van circa 3m.

Kadastrale gegevens:
Gemeente Zeewolde, sectie D, nummer 265, groot 23.23.89 ha en
nummer 266, groot 44.39.53 ha.

Totale oppervlakte: 67.63.42 ha.

Betalingsrechten: Aan verkoper heeft in 2019 een uitbetaling plaatsgevonden op basis van 67 betalingsrechten. Deze rechten behoren bij het verkochte.

Ledenleveringsbewijzen: Voor 2020 zijn 1.381 Llb’s door de Cosun toegewezen welke kunnen worden overgenomen.

Jachtrechten: De jachtrechten zijn verhuurd.

Bodem: De onderzoeken van Eurofins (bemestingswijzer Akker/tuinbouw) zijn van een aantal jaren beschikbaar evenals diverse analyses van De Groene Vlieg in het kader van aardappelcystenaaltjes. De percelen zijn deels op 48m¹ en deels op 24m¹ (tussendrainage) gedraineerd. De tussendrainage dateert van 2019.

Gegevens van de woning

Woonhuis met garage
Het woongedeelte is gebouwd in 1985. De totale bruto inhoud van de ruime woning is meer dan 1.000m³ (zie meetrapport). Het betreft een traditioneel gebouwde woning, deels met pannen gedekt en voor wat betreft het
platte dak een bitumen dekking, opgetrokken uit spouwmuren en voorzien van diverse voorzieningen op het gebied van isolatie. De woning is op de begane grond en verdieping voorzien van betonvloeren. De zoldervloer is
van hout. In de nazomer van 2019 is de buitenzijde van de woning geschilderd.

De indeling van het woongedeelte op de begane grond is als volgt:

Entree met gang en garderobe, meterkast, toilet, woonkamer met open haard en schuifpui naar een overdekt terras, woonkeuken, gang, slaapkamer en
badkamer. In de aanbouw kom je vanuit de achterdeur. Daarvan is de indeling: portaal, kantoor, bijkeuken en een ruime garage met elektrisch bedienbare deur.

Verdieping: ruime trap naar de verdieping met vide en dakkapel boven de hal, overloop, apart toilet, badkamer met ligbad en douchegelegenheid, 4 ruime slaapkamers waarvan 2 met een eigen balkon (loggia). Een van de
andere slaapkamers heeft een deur naar het platte dak van de aanbouw. In een van de slaapkamers zit een luik naar de zolderverdieping die bereikbaar is met een vlizotrap.

Het woongedeelte wordt verwarmd met centrale verwarming. De Cv-ketel is een Nefit, type TopLine HR 45 Solo, die is geïnstalleerd in 2011. Op het dak van de woning is een zonnecollector aanwezig.

Algemene informatie bedrijfsgedeelte

Bewaarschuur / machineberging 1
• Bouwjaar 1985. Gebruik ten behoeve van de de opslag van gewasbeschermingsmiddelen, werkplaats,
toilet, uienbewaring met een capaciteit van circa 600 ton en machine- en werktuigenberging.
• De algemene ruimte is verhard met betonplaten en in het bewaargedeelte liggen ventilatieplaten.
Bewaring over 4 spantvakken met een onderheide vloer en kelder.
• Constructie van stalen spanten gegalvaniseerd, dak van stalen golfplaten, gevels deels van metselwerk en deels damwand profielbeplating. De voorzijde is van damwand profielbeplating.
• In 2014 is het asbest op het dak en de zijwanden gesaneerd. De platen zijn vervangen door geïsoleerde dak- en wandpanelen 40-75mm dik.
• Afmetingen circa 20,35 m x 45 m, met een goothoogte 4,50m¹ en een nokhoogte 8,85m¹.
• Toegang middels schuifdeuren met de afmetingen 6,00m¹ breed x 4,20m¹ hoog en intern met loopdeuren naar onder andere de tweede garage en een overheaddeur naar de tweede schuur.
• Wanden geheid (ringbalk).
• Achterzijde: drukkamer over de gehele breedte ten behoeve van ondergrondse ventilatie.
• Zonnepanelen aanwezig ( 176 stuks van 260 Wp per stuk). Jaar van aanleg 2014 gelijktijdig met de asbestsanering van het dak.
• Stroomaansluiting van de schuren 3 x 80A.

Bewaarschuur / machineberging 2
• Bouwjaar 1985 met een uitbreiding van 4 spantvakken aan de voorzijde uit 2004. Gebruik ten behoeve van de bewaring van aardappels met een capaciteit van circa 1.200 ton en machine- en werktuigenberging.
• De algemene ruimte is verhard met betonplaten en in het bewaargedeelte liggen ventilatieplaten. Bewaring over 6 spantvakken met een onderheide vloer en kelder.
• Constructie van stalen spanten gegalvaniseerd, dak van stalen golfplaten, gevels deels van damwand profielbeplating en deels voor wat betreft het oorspronkelijke gedeelte van metselwerk. De voorzijde is van damwand profielbeplating.
• In 2014 is het asbest op het dak en de zijwanden gesaneerd. De platen zijn vervangen door geïsoleerde dak- en wandpanelen 40-75mm dik. Het voorste gedeelte van de schuur is voorzien van geïsoleerde lichtplaten ten behoeve van daglicht toetreding, de buitengevel van het voorste deel van de schuur is niet geïsoleerd.
• Afmetingen circa 22,00m¹ x 45,00m¹, met een goothoogte 4,50 m en een nokhoogte 8,85m¹.
• Toegang middels schuifdeuren van damwand profielbeplating met de afmetingen 6,00m¹ breed x 4,20m¹ hoog en een elektrisch bedienbare overheaddeur van 2,50m¹ x 2,50m¹. Er is een interne verbinding tussen de schuren middels een overheaddeur.
• Wanden geheid (ringbalk).
• Achterzijde: drukkamer over de gehele breedte ten behoeve van ondergrondse ventilatie.

Zonnepanelen
In 2014 zijn 176 stuks zonnepanelen op een van de schuren geïnstalleerd met een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 45.240 kWh. Voor wat betreft de zonnepanelen wordt gebruik gemaakt van de salderingsregeling.

Belangrijke informatie

Bezichtiging:

Lingeman/Ritsema Rentmeesters en Makelaars B.V.
Gildenveld 12
Postbus 132
3890 AC Zeewolde
Telefoon: 036 – 522 5976
info@lrrm.nl
www.lrrm.nl

Uitnodiging: Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg dan wel tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object, etc.) maar ook over de details (zoals oplevering, roerende zaken, etc.) overeenstemming is bereikt. Wij maken u erop attent dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat er ook een koopovereenkomst tot stand is
gekomen.

Voorbehouden: Indien koper één of meer voorbehouden wenst, dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat de overeenkomst tot stand gekomen is, worden niet geaccepteerd tenzij verkoper met een dergelijke toevoeging alsnog akkoord gaat.

Onderzoeksplicht: Koper heeft een eigen onderzoeksplicht terzake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker ook ten aanzien van bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordening en dergelijke.
Raadpleeg uw eigen makelaar.

Kosten overdracht: Koper draagt de kosten van de overdracht en de bijkomende kosten voor zover die onder de zogenaamde kosten koper vallen.

Betaling: In de koopovereenkomst zal worden opgenomen dat koper, binnen 14 dagen na het vervallen van de ontbindende- of opschortende voorwaarden, een bankgarantie zal afgeven of een waarborgsom op de derdenrekening van het betrokken notariskantoor zal storten ter hoogte van 10% van de overeengekomen koopsom.

Oplevering: In overleg

Voorwaarden NVR: Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Op onze werkwijze is de Regeling van Rentmeesters van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters van toepassing.
Op uw verzoek wordt u een exemplaar van deze regeling ter beschikking gesteld.

Onderhoudstoestand: Dat wat is aangegeven over de onderhoudstoestand is een gemiddelde beoordeling. U dient er rekening mee te houden dat de opstallen van oudere datum zijn, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden lager liggen dan bij nieuwe opstallen en dat mogelijk nog stoffen verwerkt zijn die thans worden aangemerkt als milieubelastend zoals bijvoorbeeld asbesthoudende materialen.
Bouwkundige kwaliteitsgebreken en de aanwezigheid van milieubelastende
materialen zullen derhalve nimmer aanleiding kunnen zijn tot het aanspreken van de verkoper.

Omzetbelasting: Indien omzetbelasting is verschuldigd over de koopsom, ofwel vanwege de overdracht van de onderneming ofwel in het kader van de herziening in de zin van de Wet op de Omzetbelasting 1968 van verkoper, komt deze omzetbelasting voor rekening van koper en is niet in de koopprijs begrepen.

Overdrachtsbelasting: Koper kan mogelijk gebruik maken van vrijstelling overdrachtsbelasting voor de aan te kopen grond (zogenaamde cultuurgrondvrijstelling) op basis van artikel 15, lid 1,
letter q van de Wet op de Belastingen van Rechtsverkeer. Voor zover verkoper of zijn rechtsopvolger(s) een beroep heeft gedaan op voornoemde vrijstelling zijn de koper(s) en zijn rechtsopvolger(s) verplicht om de termijn van 10 jaar te respecteren.

Meerwaardeclausule: Op de percelen wordt door verkoper een meerwaardeclausule bedongen in verband met een eventuele toekomstige bestemmingswijziging ten behoeve van een gebruik als zonneweide.

Deze brochure is met zorg samengesteld met behulp van de door ons aangereikte gegevens. Aan de hand van de inhoud ervan kunnen geen rechten en/of aansprakelijkheden worden ontleend. Deze informatie is uitsluitend ter oriëntatie bedoeld.