Bemiddeling

Bemiddeling bij aan- en verkoop van agrarische gronden en bedrijfsgebouwen betekent voor ons dat onze cliënten van het begin tot het einde worden begeleid. Samen met u streven wij naar een vruchtbaar resultaat.

Aspecten die bij deze dienstverlening aan de orde komen, zijn onder meer een opname van het object, het zorgvuldig vaststellen van verkoopvoorwaarden en het verzorgen van een uitgebreide verkoopbrochure.

Voorop staat dat wij onze cliënten gedurende het traject nauwgezet informeren, zodat er een weloverwogen beslissing kan worden genomen. Het spreekt voor zich dat wij onze cliënten vergezellen tijdens het afsluitende bezoek aan de notaris.

Verstrengeling

Om verstrengeling van belangen van koper en verkoper bij totstandkoming van een transactie te voorkomen, zal ons kantoor nooit gelijktijdig de belangen van beide partijen behartigen.

Koopovereenkomst

Ook het vakkundig voeren van aan- of verkoop onderhandelingen en het vastleggen van het resultaat ervan in een koopovereenkomst maken daar deel van uit.