Beheer

Het beheer van agrarische bezittingen is een veelomvattende taak waarbij er een “balans” moet worden gevonden tussen het heden en de toekomst.

Zo is er het contact met pachters, erfpachters en huurders over bijvoorbeeld de opvolging, het beëindigen van overeenkomsten, inspectie van uitgegeven gronden en pachtprijsherzieningen.

Daarnaast wordt gezocht naar nieuwe gebruikers voor vrije percelen.

Administratie en facturatie

De bijbehorende onderhandelingen en contractafhandeling worden voor en namens onze opdrachtgevers verzorgd. Het kantoor voorziet in de afhandeling van de gemaakte afspraken, zoals de administratie en de facturatie. Het beheer wordt gevoerd op basis van langjarige overeenkomsten vanuit een duurzame vertrouwensrelatie met de opdrachtgever.