Over ons

Initiatiefnemers Erik Lingeman en Jack Ritsema zijn de stuwende krachten achter het kantoor. Erik Lingeman studeerde aan de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School te Velp. Jack Ritsema is een afgestudeerde van de Hogere Agrarische School te Dronten.
Beiden hebben jarenlange ervaring op het gebied van landelijk en randstedelijk vastgoed. In hun werk hebben zij in ruime mate te maken gehad met de oprukkende verstedelijking en de vraag naar ruimte voor infrastructuur, natuur en recreatie.

Erik Lingeman en Jack Ritsema zijn beëdigd rentmeester en lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR).

Beiden zijn ook opgenomen in het register van:

  • Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed)
  • Stichting VastgoedCert (Kamer Landelijk Vastgoed)

Als makelaars en rentmeesters bieden zij een breed pakket van dienstverlening aan waarbij kennis, deskundigheid en een goed netwerk van groot belang zijn om opdrachtgevers van dienst te zijn. De dienstverlening betreft bemiddeling bij aan- en verkoop, taxatiewerkzaamheden voor diverse doeleinden, beheer van agrarisch vastgoed, advisering bij grond- en (erf)pachtzaken en begeleiding in het geval dat men geconfronteerd wordt met een (voorgenomen) onteigening.

Rentmeesters NVR

Rentmeesters NVR zijn de vastgoedspecialisten in het landelijk gebied, het overgangsgebied naar de stad en de stadsrand. Bij alle vraagstukken over onroerende zaken, zoals functieverandering, taxaties, onteigening of planschades, is de hulp van een gespecialiseerde vastgoeddeskundige onontbeerlijk. Rentmeesters NVR zijn gebiedsregisseurs met visie. Tot de vaardigheden van een rentmeester behoren onderhandelen, organiseren en coördineren. De werkzaamheden zijn gericht op de lange termijn en op continuïteit.

 

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs

Vastgoedwaarderingen moeten objectief en onafhankelijk tot stand komen en worden uitgevoerd door gekwalificeerde taxateurs, die handelen op basis van erkende regels en richtlijnen.

Het NRVT is het centrale register van gekwalificeerde vastgoedtaxateurs. De geregistreerde taxateurs werken op basis van eenduidige beroeps- en gedragsregels die aansluiten bij de Nederlandse en internationale eisen.

Het NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen.

Deskundigheid, integriteit, professionaliteit en objectiviteit zijn belangrijke kernwaarden voor de Register-Taxateur.

Stichting VastgoedCert

Om sinds het vervallen van de wettelijke beëdigingsplicht, de kwaliteit van makelaars en taxateurs o.z. te kunnen blijven waarborgen, is in 2004 de Stichting VastgoedCert opgericht. Dit is een branche breed platform dat gecertificeerde makelaars en taxateurs in onroerende zaken registreert op basis van hun vakbekwaamheid.

 

nvr-logo

logo-NRVT

logo-vastgoedcert

Register NVR
Rentmeesters NVR

ing. J.G. Ritsema,
registratienummer 578

ing. W.H. Lingeman,
registratienummer 404

Register NRVT
Taxateurs NRVT
Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed

ing. J.G. Ritsema,
registratienummer RT380905123

ing. W.H. Lingeman,
registratienummer RT214299088

Vastgoedcert

ing. J.G. Ritsema,
Register-Taxateur, certificaatnummer L1601.291, expiratiedatum 31 december 2020

ing. W.H. Lingeman
Register-Taxateur, certificaatnummer L1601.015, expiratiedatum 31 december 2020

Contact
Telefoon: 036 - 522 59 76

E-mail: info@lrrm.nl

Bezoekadres:

Het Drieluik
Gildenveld 12
3892 DG Zeewolde

Site onderhoud: Het MediaLab | Privacy policy
Erik Lingeman en Jack Ritsema
Specialisten in landelijk vastgoed
Onteigening
Onteigening is veelal emotioneel beladen. Zakelijkheid is daarbij ons uitgangspunt.
Taxatie
Alle factoren bij taxatie vakkundig beoordelen is ons vak
Bemiddeling
Agrarische bedrijfsverplaatsingen behoren tot onze specialiteit
Erfpacht
Goed zicht en kennis aangaande alle aspecten van erfpacht
Menu