Over ons

Jack Ritsema

Erik Lingeman

Door de veranderingen in het buitengebied is de rentmeester een breed georiënteerde vastgoeddeskundige geworden. In dat verlengde bieden wij een breed pakket van dienstverlening aan waarbij kennis, deskundigheid en een goed netwerk van groot belang zijn om onze opdrachtgevers van dienst te zijn. De dienstverlening betreft bemiddeling bij aan- en verkoop, taxatiewerkzaamheden voor diverse doeleinden, beheer van agrarisch vastgoed, advisering bij grond- en (erf)pachtzaken en begeleiding in het geval dat men geconfronteerd wordt met een (voorgenomen) onteigening ten behoeve van natuur of een commerciele bestemming als wonen of bedrijfsdoeleinden.

Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van landelijk en randstedelijk vastgoed. Enkele ankerpunten van ons dagelijks werk zijn:

  • Bemiddeling bij aan- verkoop van landelijk vastgoed. Dan kan zijn voor een agrarisch ondernemer maar ook voor opdrachtgevers die een stabiele belegging zoeken.
  • De oprukkende verstedelijking en de vraag naar ruimte voor wonen, bedrijventerreinen, dijkversterking, infrastructuur, natuur en recreatie.

Persoonlijke aandacht, korte lijnen, en het opbouwen van een duurzame relatie met onze opdrachtgevers staan bij ons voorop.

Over ons

Jack Ritsema

Erik Lingeman

Door de veranderingen in het buitengebied is de rentmeester een breed georiënteerde vastgoeddeskundige geworden. In dat verlengde bieden wij een breed pakket van dienstverlening aan waarbij kennis, deskundigheid en een goed netwerk van groot belang zijn om onze opdrachtgevers van dienst te zijn. De dienstverlening betreft bemiddeling bij aan- en verkoop, taxatiewerkzaamheden voor diverse doeleinden, beheer van agrarisch vastgoed, advisering bij grond- en (erf)pachtzaken en begeleiding in het geval dat men geconfronteerd wordt met een (voorgenomen) onteigening ten behoeve van natuur of een commerciele bestemming als wonen of bedrijfsdoeleinden.

Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van landelijk en randstedelijk vastgoed. Enkele ankerpunten van ons dagelijks werk zijn:

  • Bemiddeling bij aan- verkoop van landelijk vastgoed. Dan kan zijn voor een agrarisch ondernemer maar ook voor opdrachtgevers die een stabiele belegging zoeken.
  • De oprukkende verstedelijking en de vraag naar ruimte voor wonen, bedrijventerreinen, dijkversterking, infrastructuur, natuur en recreatie.

Persoonlijke aandacht, korte lijnen, en het opbouwen van een duurzame relatie met onze opdrachtgevers staan bij ons voorop.

Rentmeesters NVR

Rentmeesters NVR zijn de vastgoedspecialisten in het landelijk gebied, het overgangsgebied naar de stad en de stadsrand. Bij alle vraagstukken over onroerende zaken, zoals functieverandering, taxaties, onteigening of planschades, is de hulp van een gespecialiseerde vastgoeddeskundige onontbeerlijk. Rentmeesters NVR zijn gebiedsregisseurs met visie. Tot de vaardigheden van een rentmeester behoren onderhandelen, organiseren en coördineren. De werkzaamheden zijn gericht op de lange termijn en op continuïteit.

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs

Vastgoedwaarderingen moeten objectief en onafhankelijk tot stand komen en worden uitgevoerd door gekwalificeerde taxateurs, die handelen op basis van erkende regels en richtlijnen.
Het NRVT is het centrale register van gekwalificeerde vastgoedtaxateurs. De geregistreerde taxateurs werken op basis van eenduidige beroeps- en gedragsregels die aansluiten bij de Nederlandse en internationale eisen.
Het NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen.
Deskundigheid, integriteit, professionaliteit en objectiviteit zijn belangrijke kernwaarden voor de Register-Taxateur.