AANGEKOCHT – Sint Maarten

  • Aangekocht ter belegging

Namens twee van onze opdrachtgevers zijn percelen aangekocht in het buitengebied van Sint Maarten. De percelen zijn direct na de aankoop in erfpacht uitgegeven aan pootgoedtelers in de omgeving van Sint Maarten. Lingeman/Ritsema heeft bemiddeld bij de aankoop en de uitgifte in erfpacht.

Menu